PSYCHOTRONICKÁ TOXICKÁ CORONAVIROVÉ KRIZE

VYZÝVÁME VŠECHNY, ABY SE POSTAVILI NA SPRÁVNOU STRANU BARIKÁDY. CORONAVIRUS BYL SOUČÁSTÍ PSYCHOTRONICKÉ TOXICKÉ GENOCIDNÍ VÁLKY, VE KTERÉ NAŠI ZEMI CHRÁNÍ ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA A JEHO ARMÁDA ŘÍŠE ZA ZRCADLEM. VŠICHNI, KTEŘÍ SE DOSTALI DO PODRUČÍ PLASMOVÉ PSYCHOTRONICKÉ MAFIE ZE ZÁPADU, MUSÍ PŘESTAT ŠKODIT SVÝM VLASTNÍM BRATRŮM A SESTRÁM. UKONČETE POUŽÍVÁNÍ VŠECH NELEGÁLNÍCH PSYCHOTRONICKÝCH ZBRANÍ NA SVÉ NÁRODNÍ BRATRY A SESTRY. HRŮZOVLÁDA NWO LUFTHAFFE KONČÍ. UKONČETE JEDOVÁNÍ NAŠÍ ZEMĚ, NAŠICH PRODUKTŮ, NAŠICH DOMÁCNOSTÍ A INSTALACE PSYCHOTRONICKÝCH MUČEK A UVĚDOMTE O NICH PÍSEMNĚ NÁS NA P.O.BOXU 23, STARÉ HRADIŠTĚ 53352. MŮŽETE ANONYMNĚ. PŘIZNÁTE SE DODATEČNĚ. JDE O TO DÁT DOHROMADY VÝPOVĚDI O TOM JAK JSTE BYLI NUCENI ŠKODIT OSTATNÍM, ABYSTE NEBYLI MUČENI. JEDNALO SE O GENOCIDU NÁRODA ČESKÉHO ROZVRATEM VZTAHŮ BRUTÁLNÍM PSYCHOTRONICKÝM MUČENÍM NAŠICH LIDÍ. VYPOVÍDEJTE, AŤ SE NÁROD DOZVÍ PRAVDU. CHCEME VÍCE SVĚDECTVÍ. POKUD BUDETE PÍSEMNĚ VYPOVÍDAT, OCHRÁNÍ VÁS L'MURTENET ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA. DÁL NEČTĚTE, NEMÁME ČAS TO PŘEDĚLÁVAT.

CORONAVIROVÁ KRIZE 

BYLA SOUČÁSTÍ CELOSVĚTOVÉHO PSYCHOTRONICKÉHO ARMAGEDDONU 

O NADVLÁDU NAD PLANETOU ZEMÍ GAIA - BOHEMIE.

Nezabíjel ani tak virus jako tajné plasmové zbraně.

www.psychotronickyarmageddon.cz

UVĚDOMĚNÍ OD

ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA 

ČERNOKNĚŽNÍKA AUM

ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA

HÁBA SOLÚTA AGAPE

ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM

AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA 

AILAVYOU

AUMJEHOVY AUMMATRIXE 

Coronavirová úmrtí byla způsobena ne virem chřipky, ale psychotronickými válečnými faulplasmovými střelami celosvětové nelegální organizace NWO LUFTHAFFE, která chtěla převzít hrůzovládu nad planetou Zemí.
.

DEFINICE PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ:

Jsme frekvenční bytosti, které fungují na principu přenosu elektromagentických impulzů mezi buňkami. Psychotronické násilí je útok faulplasmové nelegální frekvenční zbraně, která je schopna elektriku tělní faulplasmovou střelou vypínat na vadné fungování a je tudíž schopna měnit zdravotní stav člověka směrem do nemoci i smrti, která vypadá přirozeně. Mohla mučit elektrizujícími jevy, mohla dohnat k sebevraždě neřešitelnými jevy, mohla i zavraždit, aby to vypadalo jako infarkt, mrtvice, embolie či udušení nebo přerušení funkce nějakého orgánu. Mohla způsobovat i vadné fungování organismu směrem k neléčitelným chorobám, u kterých hrála největší úlohu degenerace jejich tkání. Způsobovala i rakoviny, halucinace, těžké migrény, fantomové neléčitelné bolesti, mohla způsobit odumření orgánu.

Mohla i zastřelit.

Po přečtení tohoto webu se věnujte tématu PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY ARMAGEDDON, O KTERÉ HOVOŘÍ DOPODROBNA WEB

www.psychotronickavalka.cz