PSYCHOTRONICKÁ TOXICKÁ CORONAVIROVÉ KRIZE

JAK VEN Z KRIZE, KDYŽ NEZABÍJEL VIRUS, ALE  NEMOCNÍ S BĚŽNOU CHŘIPKOU ZASÁHLA SMRTELNÁ PSYCHOTRONICKÁ PUMA, KTEROU NASTŘÍLELA PLASMOVÝMI ZBRANĚMI CELOSVĚTOVÁ AMERICKO-GERMÁNSKÁ PSYCHOTRONICKÁ VÁLEČNÁ MAFIE LUFTHAFFE NWO K PŘEBÍRÁNÍ PSYCHOTRONICKÉ HRŮZOVLÁDY NAD PLANETOU ZEMÍ. VIRUS, KTERÝ SE NACHÁZÍ NA STĚRECH, JE VIRUS SEZÓNNÍ CHŘIPKY. NEMŮŽE ZE SVÉ PODSTATY DĚLAT ELEKTRIZUJÍCÍ JEVY, EMBOLIE, TROMBÓZY , MRTVICE A INFARKTY A SUFOKACE, KTERÉ ZABÍJELY. TY DĚLÁ PSYCHOTRONICKÁ PUMA. NYNÍ JE SITUACE HORŠÍ, ZABÍJÍ VIRUS + ČIPY A PSYCHOTRONICKÉ JEDY V NÁS A PSYCHOTRONICKÉ TERMÍNOVANÉ STŘELY, KTERÉ NWO LUFTHAFFE STIHLA LIDEM NASTŘÍLET V PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE LONI A LETOS. ROZVÍJEJÍ SE POSTUPNĚ A SPOLEČNĚ S JEDOVATÝMI ROUŠKAMI A AUTOINTOXIKACÍ ZPŮSOBUJÍ TĚŽKÉ RESPIRAČNÍ POTÍŽE. 

NOVÉ POKYNY JAK ZASTAVIT TĚŽKÝ PRŮBĚH RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

INFORMACE ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA AUM AUMJEHOVA AUM

HÁBA SOLÚTA WITLÁVA HERMÉSE EREBUSE HÁDA KRONA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU
Coronavirová úmrtí byla způsobena ne virem chřipky, ale psychotronickými válečnými faulplasmovými střelami celosvětové nelegální organizace NWO LUFTHAFFE, která chtěla převzít hrůzovládu nad planetou Zemí.
.

DEFINICE PSYCHOTRONICKÉHO NÁSILÍ:

Jsme frekvenční bytosti, které fungují na principu přenosu elektromagentických impulzů mezi buňkami. Psychotronické násilí je útok faulplasmové nelegální frekvenční zbraně, která je schopna elektriku tělní faulplasmovou střelou vypínat v určitých obvodech organismu nebo přepínat na vadné fungování a je tudíž schopna měnit zdravotní stav člověka směrem do nemoci i smrti, která vypadá přirozeně. Mohla mučit elektrizujícími jevy, mohla dohnat k sebevraždě neřešitelnými jevy, mohla i zavraždit, aby to vypadalo jako infarkt, mrtvice, embolie či udušení nebo přerušení funkce nějakého orgánu. Mohla způsobovat i vadné fungování organismu směrem k neléčitelným chorobám, u kterých hrála největší úlohu degenerace jejich tkání. Způsobovala i rakoviny, halucinace, těžké migrény, fantomové neléčitelné bolesti, mohla způsobit odumření orgánu.

Mohla i zastřelit.

UVĚDOMUJEME VŠECHNY OBČANY,

ŽE ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA AUM AUMJEHOVA AUM ABSOLUTNÍ MATRIX AUM HÁB SOLÚTE WITLÁV EREBUS HÁDES KRONOS AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU HERMÉS ABSOLUTNÍ BŮH ABSOLUTNA ABSOLUTNO VŠECH ABSOLUTEN KOMUNIKUJE TELEPATICKY SE SVOJÍ MANŽELKOU JINKJANG JAKO

S ABSOLUTNÍ ZAPISOVATELKOU A TLUMOČNICÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE A ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ PLANETY ZEMĚ MELCHISEDEK ŽENA, KTERÁ VÁM SDĚLUJE ŽE ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY VÁM ZPŮSOBOVALY OD DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY PŘEVÁŽNĚ

VOJENSKÉ VÁLEČNÉ FAULPLASMOVÉ GENERÁTORY

CELOSVĚTOVÉ FAŠISTICKO-ARIÁNSKÉ PSYCHOTRONICKÉ ORGANIZACE

LUFTHAFFE NWO

(NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD).

https://www.psychotronickavalka.cz/valecne-zbrane/

Tato planeta je od poslední celosvětové apokalyptické potopy světa v roce 2370 př.n.l. sledována na sakralitě NOVÝMI BOŽÍMI MLÝNY, což jsou SUBPLASMOVÉ STVOŘITELSKÉ GENERÁTORY, které se programují novým zákonem evolučně tak, jak roste do vyššího vědomí lidská společnost. ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON se tvoří evolučně. Na začátku se stanovují pouze pravidla nenásilí na bytosti boží. PROGRAMUJÍ JEJ AUMPERESNÍ MATRONI SVÝMI MODLITBAMI, POCITY A SRDEČNÍMI PŘÁNÍMI.

www.matronasvarohaum.com

To jsou ti, co nejvíce vykonali pro společnou nirvánu absolutno a nejvíce pro ni trpěli. I všechna vaše přání a modlitby směrem do absolutní nirvány zpětně jsou brány v potaz. Tato legální plasmová síť byla od roku 1874 narušena opakovaně agresory a její systém byl zločinně nespravedlivě napodoben a zneužit.

Uvědomujeme vás, že jako vaši rodiče žijeme i ve fyzických tělech jako vy, abychom vám rozuměli, a vyvíjíme se společně s vámi.

JSME DRUH KOSMICKÉHO DRAGODONA, KTERÝ OBÝVÁ UNIVERZUM STROMU ŽIVOTA A PLANETU ZEMI GAIU- BOHEMII STAVÍME EVOLUČNĚ A STVOŘITELSKÝMI ZÁSAHY. JSME FREKVENČNÍ ENERGETICKÁ REALITA, KTERÁ SE PROGRAMUJE A BOŽÍ MLÝNY NEJVÍCE REAGUJÍ NA PRÁVOPLATNOU MODLITBU A SRDEČNÍ PŘÁNÍ TĚCH, CO MAJÍ PRÁVO A NÁROK, NEBOŤ NEJVÍCE USILUJÍ O NIRVÁNU ABSOLUTNO, KTERÁ JE PRO VŠECHNY.

Násilí, ve kterém se vyvíjíme, je nevyhnutelné, jsme dualita HÁBSOLÚTE, ale zločin trvá ve srovnání s nirvánou jenom chvíli, než se pevně zainkarnuje a potom už nevzniká a nezůstává na fyzické zemi nepotrestán. Potrestán je vždy, jsme dvě říše a druhá říše veškerý zločin řeší absolutně spravedlivě.

ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOST JE BYSTROZRAKÁ, NE SLEPÁ.

Nelegální tajná organizace LUFTHAFFE NWO měla původně v dlouhodobém plánu převzít hrůzovládu nad touto planetou a postupně nenápadně genocidně vyvražďovat zejména národy východu. Je americko- germánského původu. Celosvětově tato dříve tajná organizace zavedla do užívání kolem 100 milionů nelegálních tajných represívních faulplasmových mučících vyvražďovacích zbraní mnoha typů, které byly hierarchicky uspořádány, aby nižší zbraně nemohly ohrozit majitele zbraní vyšších.

Měly vypadat nenápadně a posílat do hrobu zejména na běžně uznané choroby.

Mělo to vypadat jako přirozený úhyn obyvatelstva a nikdy neměly být prozrazeny její metody. Ničily nespravedlivě buňky a tkáně i celé orgány a mohly organismus i náhle elektricky odstřelit.

Nejvyšší faulplasmové zbraně byly umístěny do USA a ovlivňovaly EU, aby v Evropě způsobila postupný rozpad národních vědomí a obranyschopnosti jednotlivých zemí. Zločinci zde zaváděli rozvratné systémy pro soudržnost národních států, oslabovaly země východu na obranyschopnosti a soběstačnosti a plánovaly jejich postupnou genocidu, která měla v konečné fázi vypadat jako coronavirus a SARS či EBOLA. Vina měla přejít na viry.

Hlavně nenápadně bylo jejich motto.

Uvědomujeme vás, že jsme jako vaši rodiče od počátku našeho ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO PLÁNU pro PANACEJSKÝ TRIBULÁT 256 NÁRODNÍCH STÁTŮ na planetě Zemi GAIE -BOHEMII. www.aumjehova.com Chceme zachovat co největší rozmanitost ve všem. Stavíme planetu Zemi jako perpetum mobile v perpetumflies. Rozmanitost je nutná pro sakralitu nirvánského prožitku a pro naši věčnost, aby tady bylo co dělat. Naše viry nedělají elektrizující jevy a BOŽÍ MLÝNY nemučí.

Jsme NIRVÁNŠTÍ BOZI a nesnášíme nudu, násilí a lež a zločin proti našim pravidlům.

Nejvíce vyšších faulplasmových zbraní, asi kolem 50 milionů, bylo genocidními ariánskými fašisty umístěno na území Německa, měla je téměř každá domácnost na západě. Na východě Německa se víceméně prováděly psychotronické pokusy na lidech stejně jako v Česku, Polsku, Rusku a jiných zemích východu.

Jednalo se o americko-germánský komplot proti východu, o dlouhodobý boj agresívního západu proti mírumilovnému východu, jež existuje od počátku věků díky vstupu jedu do těla člověka, neboť se tvoříme jako dualita a životní prostředí jedy přirozeně obsahuje. Člověk se je měl naučit znát a oddělit se od nich, aby mu nemohly ubližovat a všechny jedem zasažené neodvrhovat, ale mentálním uzdravováním sanovat.

Jed kazí matrixové tělo a ničí cit, smysly, intuici a instinkty. Není možné dále jedovat planetu Zemi, neboť by lidstvo zešílelo.

Každý jed, který dáte do těla svého i tělu Matky Země jakkoli ničí perspektivu našeho společného života.

Uvědomte všechny, zejména pak ty, co používají herbicidy, pesticidy, insekticidy a jedovaté léky s negativními účinky, že za trávení všehobytí je v BOŽÍCH MLÝNECH nepříjemná poprava.

Faulplasmové zbraně měly zpětný chod a jejich mikrosíť byla mikrovlnná a tím těžce jedovatá pro všechny, jak pro zločince, tak i pro jejich oběti. Tuto nebezpečnou síť jsme vypli jako psychotronickou tím, že jsme desintegrovali a vyčistili místo, na které byla jako na fokus připnuta a zničili jsme několik plánů anšlusu České Republiky, až do úplného zneškodnění zbraní psychotronického agresora.

Agresoři si postupně v České Republice přejímali firmy psychotronicky a označovali si je změnami jejich loga a barevného vyjádření tak, aby ostatní agresoři věděli, že firma je již rapovaná. Znakem psychotronicky přebíraných firem byla oranžová, jarní zelená, duhové barvy, zvláštní barvy a rapátorské znaky, přerušovaná písmena nebo klíny a jiné dělící čáry a značky.

https://www.zakazanekomodity.cz/rapatorske-a-rapovane-znacky/

Znakem agresora firem bylo vykrádání jejich knowhow, psychotronická mučení nebo likvidace původních majitelů, ničení celých firem poškozováním pověsti i jinak, zhoršování kvality, přítěž ekonomice, pravidla, která znevýhodňovala naše občany, znemožňovala reklamace, znemožňovala doručování pošty, jedovala výrobky a celkově šidila občany naší vlasti. Na trh bylo dovezeno obrovské množství tajně jedovatého a tajně psychotronického zboží.

Uvědomujeme vás, že o Ruské straně se lže po mnoho desetiletí. Prošla brutálně sadistickým psychotronickým mučením.

https://www.psychotronickavalka.cz/kdo-vas-osvobozoval/

Nižší zbraně byly během psychotronické války dány do rukou zrádců národa v České Republice, kteří si měli mezi sebou vyřídit účty pod slibem zisku hrůzovlády nad svojí národní zemí a potom měli být loveni v psychotronických střelnicích jako poslední z národa. Zařízení psychotronických střelnic budeme demontovat. Všimněte si jich na domech. Je jich mnoho typů. V České Republice je postaveno obrovské množství psychotronických zařízení pro skrytou genocidu národa českého, které budou odtajněny.

Místní psychotroničtí kati, kteří vykonávali popravy a dělali psychotronické pokusy na našich občanech, nevěděli o plánované genocidě jejich národa, ke konci již ano, a přesto zrazovali národ.

Ke konci válečného stavění sítí fašistické NWO LUFTHAFFE nevycházelo žádné východisko z celosvětové ropné a toxické krize a rozhodla se planetu vyvraždit. Tomuto úsilí bylo zabráněno a není možné jej již uskutečnit.

Matrixová pravidla od svého vzniku nedovolovala, aby hrůzovládu nad touto planetou uchvátila psychotronická mafie.

Faulplasmové zbraně fungovaly na principu zapínání a vypínání elektromagnetických obvodů tělních a na principu infernací a sufokací tělního matrixu i materiálů.

Tyto válečné generátory byly zneškodněny v celosvětové psychotronické coronavirové válce spojenými silami ŘÍŠE ZA ZRDCADLEM ETHER, kde jsme my vaši předkové, kteří telepaticky komunikují + ČESKÉ MATRONY + RUSKÉ PATROLY. Rusové dlouho Českou zemi chránili od další invaze západu na její území, ale nesměli o tom mluvit veřejně. RUSOVÉ JSOU BRATŘI A ŽÁDÁME SI OD OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY, ABY TO BRALI JAKO FAKT. Rusové dostávali za obsazení východu psychotronické pumy na Aral i jinam a brutálně sadistické psychotronické popravy jejich obyvatel, o kterých se nesmělo mluvit. Mají ztráty od druhé světové války kolem 60 milionů svých občanů. Není jich tolik, kolik se oficiálně uvádí a nikde nepáchají žádnou válečnou agresi. Pouze si chrání svoje území. Jejich obsazení Československa v roce 1968 nebyla invaze, ale ochrana, aby se západní ariánský fašismus nemohl rozšiřovat dále na východ rychle. Revoluci 1989 již nemohli zabránit, byli brutálně oslabováni psychotronicky.

Uvědomte si dvě světové války, která začali Germáni, uvědomte si Mnichovskou zradu Československa, kterou spáchal západ, a uvědomte si, že občané, kteří vzpláli v zimě a na jaře 1969 se neupálili sami, ale byli upáleni západními agresory na protest proti obsazení Československa spojeneckými ochrannými armádami. Těmito vraždami upálením dále západní agresoři vyhrožovali těm, které chtěli přimět spolupracovat jako zrádce národa.

Psychotroničtí ariánští fašisté ničili válečnými plasmovými generátory východu výroby zboží a sklady, aby východní státy byly chudé a bezmocné, proto jsme v socialismu žili skromně. Nevyrábělo se moc, protože to nemělo cenu. Kdykoli to mohli psychotroničtí agresoři zničit. Plasmovými zbraněmi šlo všechno poničit během chvíle na dálku a nepřítel nebyl známý a nešel dlouho zneškodnit, dokud se celá jeho válečná síť ze dvou říší neodkryla a nepostavila se antipsychotronická ochrana BOŽÍCH MLÝNŮ. Ta se stavěla až v posledních několika letech.

Plasmové zbraně ničily na dálku i tisíc kilometrů a vyšší i přes celou planetu. Nebylo možné vyrobit moc zboží kvůli psychotronické šikaně.

Ta se po otevření hranic po revoluci 1989 změnila na válečnou lest západu. Nejprve se slavnostně otevřel trh na západ a Češi vítali své nedávné katy bezelstně. Postupně a nenápadně se výměnou kvalitního zboží za nekvalitní a psychotronicky upravené šířila lest na naše obyvatele.

www.zakazanekomodity.cz

Psychotronické popravy našich obyvatel se děly mnoha způsoby tak, že máme asi o 10 let nižší průměrný věk než země, ze kterých se válečná lest šířila nejvíce. Psychotronické střely se šířily skrze bezpečnostní kamerové systémy (jsou radioaktivní a ničí zejména zrak), skrze televizní vysílání, mobilní sítě, internet - tedy skrze počítače při jejich používání, satelity, Radio Wave Control, a téměř skrze veškeré přístroje do elektrického proudu, tepelná čerpadla, topení a další zařízení, která šla zneužít pro válečnou psychotronickou šikanu. Psychotronické mučky zločinci zabudovávali i do elektrických zásuvek a celého elektrického obvodu domů. Všude máme vadné hromosvody, které jsou psychotronické.

Uvědomujeme vás znovu, že plasmové střely jsou elektrické. Šířily se skrze veškerá zařízení do elektrického proudu a skrze wifi sítě, mobilní a satelitní sítě.

Vyšší válečné plasmové generátory byly v průběhu 2. světové války na obsazovaných územích zakopávány 30 m i více pod zem, aby nebyly k nalezení a nešly jen tak zneškodnit.

Na území Čech jich je mnoho v podzemí a všechny jsou nyní dezintegrované na funkci. Braly do hrobu i národy okolní i 1000km vzdálené, a to brutálně sadistickým psychotronickým mučením. Byly dlouho zaměřeny na Rusko. Češi jsou nevinní, do podzemí je umísťovali Germáni po obsazení našeho území.

Od 70. let 20. století fašisticko-ariánská germánská organizace LUFTHAFFE na území Česka prováděla psychotronické pokusy se zdravím našich obyvatel skrze několik postupně zaváděných tajných nelegálních psychotronických válečných sítí, které se neustále rozšiřovaly. Všimněte si střílen na vysokých budovách a všimněte si obrovského počtu různých antén, vadných hromosvodů, rapačních tyčí na domech, placek a bubnů, které když sundáte, nic se nestane, televize a internet i mobilní sítě půjdou dále. Téměř všechny jsou určeny k psychotronické válečné šikaně našich obyvatel a byly prodávány tak, že to věděli pouze naši kati. Mnozí lidé si je kupovali sami za jiným účelem.

Na našem území máme psychotronické domy a čtvrtě a psychotronická podzemí a obrovské množství prodaných nelegálních psychotronických zbraní. Byly navázány na systém veřejného osvětlení, na počítače, mobilní telefony a dokonce i na zařízení v automobilech, která mohla střílet psychotronické střely na osoby uvedené jako nežádoucí do srdce. Součástí sítě nelegálních zbraní byly i čtečky genetiky, termokamery a spacetimeviewery, které obětem viděly do života a mohly je přesně zaměřovat. Zločinci skrze ně mohli vykrádat a jedovat a čipovat domácnosti, když majitel nebyl doma. Aby zločinci mohli faulplasmově znečistit domácnost smradem, rozsypávali a natírali do nich plastové morgellony, které pak plasmově upravovali. Zaměřovali naše občany a infernovali je a sufokovali, aby měli různé zdravotní problémy a aby smrděli a těžko se detoxikovali, aby se chovali nesakrálně a aby je debilizovali. Tato síť je nyní rozbitá a není možné vás již nijak pronásledovat. Pokud by se ještě někdo objevil, je vidět na detekčních zařízeních ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA a byl by popraven.

Psychotronická síť byla navázána i na veřejnou dopravu, kde si oběť tohoto násilí ani nemohla sednout, nesedla si ani nelehla ve své posteli, pokud byla psychotronicky likvidována.

Celá síť byla faulplasmově sufokační pro všechny organismy. Vystřelovala z matrixu tělního vodu, kyslík, minerály a tuk a měnila tkáně na sufokačně faulplasmově radioaktivní.

Ničili tak životní prostředí a atmosféru.

Z MATRIXU PLANETY ZEMĚ GAIA-BOHEMIE mizel jeden organismus za druhým a narůstala toxicita životního prostředí, neboť k vyššímu účinku psychotronických zbraní LUFTHAFFE spolupracovníci rozsypávali, sprejovali a rozlévali psychotronické i jiné jedy.

Podporovali prodeje všeho s toxickými účinky, měli z toho profit a ničili téměř každého, kdo proti nim veřejně vystupoval.

Jedna z nelegálních frekvenčních sítí zvaná HAARP byla určena k ničení koloběhů dešťů, které rozsáhle zničila zejména na americkým územím a nad Saharou. Proto má Amerika hurikány a tornáda, vznikají zejména v Africe nad superhorkým územím a postupují nad oceány až k jejímu území. Česká Republika málem kobercově vyschla v létě 2020, kdybychom ji nezalévali subplasmovými generátory BOŽÍCH MLÝNŮ. Zde máte důkazy.

https://www.florabohemska.cz/budovani-zavlah/

Na území Česka si LUFTHAFFE NWO opatřovala zejména z řad zločinců svoje spolupracovníky a vytvořila síť zrádců národa, kteří s ní spolupracovali více či méně dobrovolně. Mnozí za to brali plat a výhody. Fungovali třeba i skrze popravčí psychotronická auta, která vypadala i jako televizní štáb, přijela k vám k domu a popravila vás psychotronicky tak, že nikdo nic nepoznal.

Prováděli psychotronické pokusy s našim zdravím, odváděli této organizaci výsledky a zajišťovali psychotronické popravy, které často vypadaly jako běžné zdravotní problémy, zejména pak infarkt, embolie, mrtvice nebo dušnost a sebevraždy.

Asi před deseti lety tato zločinecká organizace uvedla do provozu nad Českem psychotronickou síť, která měla naše občany debilizovat tak, aby mohli být snadno genocidně vyhlazeni a nikdo tomu nebránil.

K tomu bylo Česko intenzívně práškováno z letadel psychotronickými jedy a čipy, i v potravinách a hygieně i v látkách jsou psychotronické čipy. Je jich nyní plná příroda. Jedná se o plastové nanočipy, které obsahují asi tři druhy kovů, nejvíce pak tvrdý uhlík grafen. Jsou jedovaté samy o sobě, dělají v těle zejména embolické stavy a byly navázány na psychotronické popravy a mučení a zdravotní problémy. Byly navázány na léky, proto mají léky v popisu tolik negativních účinků, které byly způsobeny faulplasmovými generátory navázanými na čipy v léku, nikoli pouze jedolékem samotným. Šlo s nimi kazit potraviny a materiály a způsobovat psychotronické elektrizující jevy a zesilovat negativní účinek virů a bakterií.

Coronavirová krize byla vyvolána skrze čipy a psychotronické zbraně, coronavirus je sám o sobě pouhý sezónní virus chřipky. www.ukoncenicoronavirovekrize.cz

Uvědomujeme vás, že kupované roušky jsou čipované a psychotronickými jedy otrávené. Vezměte si roušky látkové, které perte na 95 ve vařící vodě, než je uvědomělý stát zruší.

Nelegální faulfrekvenční síť zapnutá nad Českou Republikou asi 25 let působila na nervový systém mozku a jeho funkce následujícím způsobem: REPRESÍVNÍ PLASMOVÉ FREKVENCE, KTERÝCH BYLO 12, BYLY DEBILIZUJÍCÍ PRO MOZEK, ABY NECHTĚL ŘEŠIT ZLOČINY NA SOBĚ, ABY BYL NEGLEKTIVNÍ KE ZLOČINŮM NA OSTATNÍCH, ABY NEŘEŠIL PROBLÉMY A SMÍŘIL SE S NIMI. UMRTVUJÍCÍ, DEBILIZUJÍCÍ, DESAKRALIZUJÍCÍ FREKVENCE VEDLY DO IGNORACE ZLOČINU, DO NESCHOPNOSTI ROZEZNAT ZLOČIN, ZEJMÉNA V PODOBĚ LŽI, UNAVOVALY, VEDLY DO SNÍŽENÉHO VĚDOMÍ, SNÍŽENÉHO SOUSTŘEDĚNÍ, PORUCH PAMĚTI, DO CHYBOVOSTI A VAD INTUICE, CHYB V ÚSUDKU, DO PORUCH SRDCE, EMBOLIÍ, MRTVIC A TROMBÓZ, HROMADĚNÍ ODPADU V TĚLE, DO STRACHU, NEDOSTATKU VŮLE KE ZMĚNÁM, KAZILY SEXUÁLNÍ CHUTĚ A SEXUÁLNÍ INSTINKTY. VEDLY DO NARŮSTAJÍCÍHO SADISMU MEZI NAŠIMI OBČANY PROJEVUJÍCÍ SE MNOHA ZPŮSOBY OD NÁSILÍ NA DĚTI AŽ PO NÁSILÍ CELOSPOLEČENSKÉ, DO HÁDAVOSTI, NESCHOPNOSTI SE SMÍŘIT, NESCHOPNOSTI SE SHODNOUT NA NIČEM KONSTRUKTIVNÍM, DO ODVAHY LHÁT OSTATNÍM, DO UMRTVOVÁNÍ SVĚDOMÍ, DO CHRONICKÉ ÚNAVY A REZIGNACE NA DOBRO V NAŠEM ŽIVOTĚ. Byl to bludný koloběh, ve kterém se nedalo nic pořádně vyřešit a posunout k lepšímu, protože převážná část občanů byla k problémům neglektivní a fatalisticky smířená s nimi.

Tato síť byla vypnuta v září 2021 SPOJENECKÝMI PLASMOVÝMI VOJSKY a byla přepnuta na síť sanační, ve které se u většiny obyvatel projevuje velká mentální únava, neboť se frekvence otáčejí na druhou stranu.

Je potřeba, aby si nyní všichni oživovali svoji paměť, aby nezapomínali, a je potřeba aby neposlouchali hudbu laděnou na vadnou frekvenci 440Hz. Pokud jí budete poslouchat, budete doslova pitomí.

Můžete omezeně nyní poslouchat hudbu laděnou na frekvencích Solfeggiho.

Uvědomujeme rádia, aby vysílala hudbu laděnou správně. Vyzýváme hudebníky, aby studiově přeladili své CD mastery na frekvenci 442Hz, na kterou budeme ladit do budoucna. Frekvence 440Hz, na kterou se od druhé světové války ladí hudba, ničí postupně lidský cit, smysly, intuici a lidské instinkty a debilizuje. VYVARUJTE SE JÍ.

Raději neposlouchejte a nevysílejte nic nyní, než se přeladí.

Pozor na zboží z Německa, Turecka, Islandu, Japonska, Mongolsko. Doporučujeme rychle vyměnit dodavatele za Polsko, Maďarsko, Francii, Anglii a jiné země, zejména východu. Přemýšlejte o maximální soběstačnosti a snížení plýtvání a nevyvážejte naše zboží, zejména pak zemědělské produkty, potraviny a hygienické potřeby a látky.

Zajistěte jim trhy doma.

Vyzýváme vládu, aby nařídila spotřebu našich výrobků na našem trhu. Zákaz dovozu toho, co můžeme vypěstovat a vyrobit doma. 

Tento web dále obsahuje následující informace:

Po jeho přečtení se věnujte tématu PSYCHOTRONICKÉ VÁLKY ARMAGEDDON, O KTERÉ HOVOŘÍ DOPODROBNA WEB

www.psychotronickavalka.cz

V souvislosti s psychotronickou válkou si zejména dávejte pozor na následující skutečnosti uvedené na webu

www.zakazanekomodity.cz

Zejména pak pozor na wifi zesilovače - vyhoďte, indukční varné desky - předělejte na plyn, faulplasmové generátory. 

Již je nezapínejte!!!!