JAK FUNGUJÍ PŘIROZENÉ VIRY V PŘÍRODĚ A CO NENÍ MOŽNÉ ZAŽÍT ZA JEVY V SOUVISLOSTI S NIMI

NEVĚŘTE VÁLEČNÝM PSYCHOTRONICKÝM SADISTICKÝM LHÁŘŮM. UČTE SE PRAVDU PRAVD, ABYSTE SE NENECHALI NAPÁLIT LŽÍ A PODVODEM A NENECHÁVALI JSTE SI UCPÁVAT ÚSTA. PSYCHOTRONICKOU PUMU NENÍ MOŽNÉ KAPÉNKOVOU INFEKCÍ CHYTIT. www.ukoncenicoronavirovekrize.cz/jak-funguji-viry/

NA CO JSOU VLASTNĚ V PŘÍRODĚ VIRY?

Zeptáme se rovnou ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA LÁVA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU, aby nám v naší zemi kdejaký expert přes vědu neodporoval.

Takže:

Viry jsou trénovací organismy na lidskou imunitu.
Existuje 16 druhů virů. 
Každý vypadá jinak a ještě jste je neobjevili, neboť fungují jako KGB.
Je to tajná organizace, která po prozkoumání D.N.A. člověka určí v souladu s momentálním evolučním vývojem společnosti na planetě Zemi, co potřebujete zažít. 
Přenáší informace mezi pozemskou sférou a sférou etheru. 
Mění těla průchodem matrixem FYZICKÁ ZEMĚ - ETHER - ŘÍŠE ZA ZRCADLEM.

Jsou to informátoři.


Speciální skupinu tvoří bakteriofágy, které fugují jako kapénka.
Viry si berou vzorky D.N.A. vašich bakterií, které jsou vaší pocitovou mikroflórou.
Moc bych na ně nenadával.

Vaše D.N.A. jde dekódovat a promítnout jako film v říši ether.
Proto viry přicházejí dvakrát za rok nasát vaši D.N.A. a přinášejí ji síťovím etheru do říše, která je vám nadřazená, sleduje vae chování a uděluje požehnání nebo zlořečení po určitém období.

Viry, které vidíte na testech nyní, jsou obyčejné viry chřipky, které jsou největší. Všechny ostatní viry jsou menší a mají podobné tvary, nejdou mezi sebou moc poznat. Důležitý je jejich vnitřek. 

Virus se průchodem matrixem rozplyne a přinese informaci.
Mezi říšemi je systém generátorů, které tyto informace chytají a transformují je do filmu o vás.

Pokud virus způsobí chřipku, tak jste potřebovali detoxikaci.


Máte ulehnout a léčit se pocením, pitím většího množství hodně teplých bylinkových čajů a pořádně se pročistit alespoň 10 dní. Virus nemáte zabíjet, máte ho nechat způsobit pořádnou imunitní reakci, která vás odhlení a do hlenů se dostávají toxické jedy zejmna z hlavy a krku a hrudníku. Jinak moc detoxikaci nelze provést, jedině nějakou důkladnou detoxikační kůrou.

VIRY TRÉNUJÍ IMUNITU A PROTO JSOU UŽIEČNÉ A NESMÍ SE PROTI NIM DĚLAT ŽÁDNÉ OPATŘENÍ, KTERÉ BY JE ZABÍJELO.
NESMÍTE POUŽÍT FREKVENČNÍ ZABITÍ VIRŮ FAULFREKVENCEMI.


Viry při čištění budí různé bakterie, kterým když alaklizujete prostředí ve vašem těle, tak se umírňují v projevu. Bakterie jsou čistící na toxické jedy a pokud máte bouřlivou reakci, tak musíte odjedovat alkalizací a detoxikací toxických kovů a látek.

Dětské nemoci jsou absolutně nezbytné pro tréning imunity.

Ideálně je dětské nemoci dostat přirozeně, věkem se stupňuje jejich agresivita. Takže když se objeví dětská nemoc ve vašem okolí, přistrčte k infekčímu dítěti svoje dítě i sebe, pokud jste tuto nemoc neměli.
Dětský imunitní systém je nezralý, neumí správně detoxikovat toxické látky a dětské nemoci mu pomáhají dozrávat. Čím složitější je situace v životním prostředí, tím více dětských nemocí se projevuje.
Těžký průběh nemoci mají děti toxické a podvyživené a strádající domácím násilím a nezájmem rodičů o jejich dobrý pocit. 
Viry milují zahleněné prostředí, které vytvářejí potraviny jako je cukr, bílá mouka a mléko. Pokud dítě jí tyto potraviny, tak jedině s vlákninou. Musíte mu dávat správné kombinace jídel, aby se mu nekumulovalo příliš velké množství hlenu.
Dítě se potřebuje hýbat, aby se potilo a detoxikovalo a mělo by se naučit několikrát denně se osprchovat čistou vlažnou vodou.
JAK VZNIKÁ SILNÁ SLIZNIČNÍ IMUNITA, ABY BYLO DÍTĚ ODOLNÉ NA KAPÉNKOVOU INFEKCI?
Je třeba spát při otevřeném okně a větrat místnosti v bytě či domě průvanem několikrát denně. Viry se drží v domácím elektrosmogu, nabíjejí se a jsou aktivnější.
Je potřeba vypínat elektrické spotřebiče z elektrického proudu.
V domě či bytě by měla být dostatečná vlhkost alespoň 65%. Pořiďte si vlhkoměr a pokud vlhkosti nedosahujete, pořiďte si pokojové květiny, které mají celozelené listy. Jinak barevné jsou jedovaté. Očuchejte půdu, zda nesmrdí, aby vám z ní netěkaly nějaké toxické látky.
Dítě musí mít denně čerstvé živé potraviny jako je ovoce zejména, protože potřebuje antioxidanty. Není špatné dávat dítěti ráno nalačno cca 20ml aloe vera gelu Forever Living s příchutí. 
Dítě musí dostatečně pít čistou vodu, aby nebylo dehydrované, protože v dehydrataci se jedy koncentrují v těle a nedetoxikují se.
Doporučujeme zvyknout dítě na pravidelné užívání chlorelly pyrenoidosy alespoň 5 tabletek denně, ideálně rozkousat. kdykoli během dne.
Občas v době zvýšených infekcí ve společnosti může dítě vycucat malý plátek zázvoru a vyplivnout. Zuby by si mělo dítě čistit 3x denně po každém větším jídle.
Dítě by mělo jíst pravidelně cca 4-5x denně malé porce jídla.
Předpokladem silné slizniční imunity je denní kontakt s přírodou.
Dítě musí chodit na slunce do stínu a musíme ho chránit před spálením.
Dítě by mělo jíst bílé jogurty. Správná střevní mikroflóra je zásadní pro silnou slizniční imunitu.
Dítě by si mělo mýt ruce po každé aktivitě, kde si je umaže. Mělo by se mýt po každé toaletě, před jídlem a po jídle.
Předpokladem silné slizniční imunity je šťastné dítě, které je vyučované k rozvážnosti, ohleduplnosti, věrnosti v přátelstvích,  v soucitu a milosrdenství, v dávání darů ze srdce, v úctě ke stvoření a bytostem božím, v oceňování ostatních, v milující laskavosti, shovívavosti, v zájmu o blaho všehobytí, ve vysoké vzdělanosti o světě, ve kterém žije, v komunikativnosti, sdílnosti, k řešení problémů rozvážně a činorodosti.
KDYŽ PŘIJDE VIRUS, JE ČAS NA DETOXIKACI. VÍTÁME HO.

VIRUS NENÍ NEPŘÍTEL.

Máme čas si popovídat o jiných věcech, dělat jiné činnosti, odpočívat a uvědomovat si, že se o sebe musíme starat ještě lépe. Proti virům nebojujeme, nemluvíme o nich jako bychom je měli vraždit.