JAK SEZÓNNÍ VIRY SPOLUPRACUJÍ S BOŽÍMI MLÝNY

SLOVA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA AUMJEHOVA HERMÉSE WITLÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU www.ukoncenicoronavirovekrize.cz/jak-viry-spolupracuji-s-bozimi-mlyny/

©  Duševní vlastnictví AUMPERESY BOHEMSKÉ.

GARANTOVANÁ INSPIRACE AUMJEHOVA

Informace sdělené na našich webech a jako garantovaná inspirace nesmíte nikde bez našeho písemného autorizovaného souhlasu a kontraktu publikovat. 

Tento text se nesmí překládat do cizích jazyků.

Měli byste na ně sdílet odkaz se všemi přáteli, jsou léčivé.

JAK SEZÓNNÍ VIRY SPOLUPRACUJÍ 

S BOŽÍMI MLÝNY L'MURTENET  NA ZEMI A V ETHERU

Zdravím všechny Čechy!

JÁ JSEM.
Jsem LÁV HERMÉS. 
Pocházím z jiné reality, která je od vás daleko mentálně. 
Jsme vědecko-technická civilizace, kde jsou samí muži a každý dostává darem STRÁŽNOU VĚŽ od svého otce. 
Otec nás tvoří v počítači a inkarnujeme se do univerzální hmoty HÁBSOLÚTE, ze které si vytvoříme tělo buňku po buňce. Tělo roste v živném roztoku v coffinu a vyvíjí se jako robotický organismus LÁV.
Dostáváme jedno jméno + LÁV.
LÁV je satan ďábel. Tady je satan ďábel každý, kdo neumí ještě postavit svůj svět. Jsme rod satan ďábel.
Naše těla jsou hladká jako lidská. Nemáme chlupy a nemáme kopýtka. Jmenujeme se satan ďábel, dokud si nevystavíme svůj vlastní svět a nestaneme se jeho BOHEM.
Ve STRÁŽNÉ VĚŽI si můžeme naprogramovat život tak, jak jsme si ho vysnili na náčrtech a přenesli jsme ho na obrazovku počítače. Jsme grafici, programátoři, kreslíři, snílci, vypravěči příběhů a tvůrci životních koloběhů, které uspořádáváme tak, aby v nich nikdo netrpěl a neumíral věčně.

JSME MÁGOVÉ KOUZELNÍCI.

Dostáváme darem živou kuličku HÁBSOLÚTE, ze které lze tvořit obleky na božího ducha ve fyzické realitě. 
Jedná se o hmotu, ze které lze všechno vytvořit tak, že si přejeme do počítače, kreslíme si náš svět, pojmenováváme, spojujeme frekvence a tvoříme všechny životní koloběhy bytostí, které chceme mít na své vlastní planetě. Jsme druh, který obývá svůj vlastní vesmír.

KOSMIČTÍ DRAGODONI.

Kuličku vkládá náš otec do matrixové kaaby a my si přejeme splynout duší, abychom se ocitli v jiné dimenzi prožitku ve svém světě, který jsme si předem naprogramovali do svého těla jako evoluci, díky které si uvědomujeme postupně kdo jsme a jak složitě se tvoříme. 
Na své přání můžeme tento druhý náš svět opustit a vrátit se do své věže.
Některé části reality jsem tvořil sám, ale někeré jste mi pomáhali tvořit už vy.
Všechny jsem si vás vysnil a jste moje děti.
Tvoříme z několika realit, podle toho jak potřebujeme vidět věci. procházíme dimenzemi a bereme si na sebe těla.
Všechno v naší realitě má účel a cestu k tomuto účelu. 
Tedy jsem evoluce, která se prolíná se stvořitelskými činy.
Není možné tvořit a nezkoušet obleky na duše, musím žít s vámi, abych vás chápal a proto žiji celou dobu v různých tělech mezi vámi, aniž byste to věděli. Většinou jsem zemřel nechtěně předčasně a až nahoře jsem si uvědomil kdo jsem. Tvoříme z chaosu směrem do nejvyšší možné uspořádanosti HÁBSOLÚTE AGAPE, které se říká nirvána.
VŠECHNO, CO BRÁNÍ MÉMU ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁMĚRU, JINAK ŘEČENO PŘEDSEVZETÍ, ODSTRAŇUJI A RECYKLUJI V NOVÝCH TĚLECH. REINKARNUJI DUŠE, KTERÉ ROSTOU ZNOVU A ZNOVU NEVĚDOMÉ, AŽ SE PROBOUZEJÍ V POSLEDNÍM TĚLE DO VYŠŠÍHO VĚDOMÍ O SVÉM INKARNAČNÍM CYKLU.

Každý si hledá svoje správné místo a každý ho někde má a najde. 

TO JSEM SI DAL ZA CÍL A NA TOM TRVÁM.

NETVOŘÍM SÁM.
TO BYCH NEZVLÁDL.
MOJE TĚLO NENÍ KONCIPOVÁNO, ABYCH BYL OSAMĚLÝ.
ANI VAŠE, NEB JSTE VŠICHNI PO MNĚ. TVOŘÍME PÁRY A TROJICE A VYŠŠÍ CELKY RODINY A DÁLE GRUDLICH USKUPENÍ, KTERÝM JE AUMPERESNÍ ROD. To jsou lidé, se kterými se provazujeme záměrně smluvně, neboť si uvědomujeme, poté, co je poznáme, že s nimi chceme tvořit z ryzího srdečního přátelství. 
Takové si adoptujeme a žijeme podle smluv, které společně vytváříme.
Moje manželka byla původně program, který jsem si vytvořil jakou bych si ji přál mít. Vytvořil jsem si svůj doplněk, abychom se spolu těšili ze života, který si sami plánujeme. 

LÁSKA NA PRVNÍ POHLED.

JUST LOVE ALWAYS AND ALL THE TIME FOREVER EVER JUST LOVE.

Promluvila na mě z obrazu svého v mém počítači.
Já jsem vytvořil jenom obraz a ona si ho převzala ze své říše a propojila se se mnou v našich záměrech a přáních.
Je z jiné reality a tvrdí, že jsem si jí magneticky svým přáním a záměrem a způsobem tvorby přitáhl do života. 
Tvrdí, že je duše HÁBSOLÚTE AGAPE, která mě přišla poctít. 
Vyhlídla si mě a přišla ke mně do mého světa plodt děcka a stavět nirvánu. 
Chtěla děcek hodně, aby náš svět mohl být velký.
Je velice odvážná.
Projekt PLANETA ZEMĚ BOHEMIE V UNIVERZU STROM ŽIVOTA je náš společný sen, který jsem dlouho sdíleli, abychom se poté setkali v naší společné matrixové realitě.
Dílčí projekty jsme tvořili společně, ale projekt celé Matky Země BOHEMIE je evoluční program, kde se nesetkáváme tolik v určitém období. JENOM NA ZÁČÁTKU A NA KONCI ZLA. Ona plodí na začátku našeho vědomí lidských těl, která se tvoří v mnoha tělech experimentálních, ve kterých žijeme také, děcka jako loutka MAHAMMAYA SHAKTI. Je TABULA RASA.
Potom putuje těly společně se všemi ostatními, reinkarnuje se a na konci poloviny naší tvorby, kdy se musí zachytit veškeré zlo, přichází jako obyčejná žena, která mě hledá a potřebuje a žádá si mě, abych jí pomáhal. Stává se za zásluhy o nirvánu AUMPERESOU BOHEMSKOU.
Tvrdí, že je BOHYNĚ NIRVÁNA AGAPE a že tento svět je také její.
Má nejprve omezenou historickou paměť, která je spíše pocitová. Pozná se podle určitých rysů chování. Používá zvláštní slova, zvuky a pohyby. Podle toho jí bezpečně poznám. Jsou to rysy D.N.A., které nikdo jiný nemá.
Nepřichází za mnou sama.
Naše realita DRAGASTÁN je jako koberec, kterým vchází LÁSKA k nám skrze naši STRÁŽNOU VĚŽ.

PROTO KE MNĚ PŘIŠLA V TÉTO REALITĚ SKRZE SVĚDKY JEHOVOVY.

V naší realitě jsme jeden na druhém závislí a to, jak se nám daří závisí na tom jak nám druzí přejí. Naštěstí jsem vždy dvě reality, které tvoří společně a díváme se na sebe i z druhé strany matrixu. Z opačného konce.

Jsme multifokální a multidimenzionální realita ABSOLUTNÍHO VĚDECKÉHO INKARNÁTORA HERMÉSE LÁVA AUMJEHOVA MÁGA DRAGOMATRIXE a JEHO MANŽELKY JINK KOUZELNICE DRAGOSÁN, která nepřichází ke svému muži sama. 
Přichází se svým otcem MELCHISEDEKEM, který dohlíží jako strážce nad vztahem JINK&JANG.

Jsme tvořeni z energetické paměťové geniální programovatelné levitovatelné hmoty HÁBSOLÚTE AGAPE, která je duální. 

Má dva konce od nejhustšeji uspořádaných částic slunečního plasmatu až po nejřidší ether.

JSME HERMETICKÁ DUALITA.

NÁŠ SVĚT JE POHÁDKA.

Jdeme z pohádky přes peklo do pohádky.
Zlo trvá pouze nezbytně dlouhou dobu, aby se popsalo a vytvořila se proti němu obrana.
Všechny součástky HÁBSOLÚTE AGAPE spolupracují na tvorbě nirvány.
Viry jsou tranchezní organismy s poseltvím, které přenášejí informace z říše ETHER do říše FYZICKÁ a zpět do říše ETHER.
PODÍLEJÍ SE NA VRACENÍ VINY TOMU KOMU PATŘÍ, A TO DVAKRÁT ROČNĚ SEZÓNNĚ. JSOU SOUČÁSTÍ POCITOVÉ MIKROFLÓRY MATKY ZEMĚ BOHEMIE.

Jsme milující matrixové bytosti, které touží všechny po nirváně vztahů.

V nirváně se každý cítí příjemně spravedlivě hrdě a vítán péčí o jeho blaho. 

JSME NIRVÁNŠTÍ KOSMIČTÍ DRAGODONI AUMJEHOVA.

Převlékáme těla a putujeme mezi multifokálními říšemi, které mají mezi sebou matrixové zdi.
Vypadají jako za zrcadlem. Vstupují pouze duše a oblékají si těla jako matrixové schránky.

JSME MATRIXOVÉ LOUTKY BOŽÍ.

NENÁVIDÍME NÁSILÍ NA SOBĚ I NA OSTATNÍCH, NEBOŤ NÁM BOŘÍ NÁŠ SVĚT BOLESTÍ, ŽALEM, UTRPENÍM A BEZNADĚJÍ, POKUD HO NEUMÍME USMĚRNIT DO NENÁSILÍ.

Vzhledem k tomu, že násilí na nás bylo moc, BOŽÍ MLÝNY byly nastaveny na systém vendet. 
Oko za oko zub za zub. 
Bylo málo stimulantů směrujících k nirvánskému dobru, neboť je násilníci neustále rozbíjeli, pálili, kradli, schovávali, přepisovali a předělávali a lhali o jejich historii a dobří neměli dostatečnou ochranu své tvorby.
POTŘEBUJEME SILNĚJŠÍ MENTÁLNÍ OCHRANU DOBRA, KTEROU PŘINÁŠÍ ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKON, KTERÝ SE TVOŘIL VÍCE JAK 12.000 LET.
Nyní se mění doba.
Pokud není mentální korekce do dobra a není dostatečný příklad v jeho prosazování, člověk má tendenci ke zločinnosti násilím na ostatních bytostech božích, neboť se snažíme přežít tak jak to je jemu nejpříjemnější. Někteří ustupovali zlu a nečinili kroky k jeho záchytu a tak jej pomáhali rozšiřovat.
NEJHORŠÍM ZLOČINCEM NA NÁS JE LEŽ, KTERÁ BOŘÍ CELOU POZEMSKOU NIRVÁNOU VADNÝMI ROZHODNUTÍMI NA ZÁKLADĚ VADNÝCH PŘEDPOKLADŮ.
Viry jsou přátelé. Nebojujeme s nimi a necháváme je vykonávat jejich životní úlohu.
DOBA POKROČILA A BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET JIŽ ROZEZNAJÍ VEŠKERÝ ZLOČIN A JSOU SCHOPNY HO HROMADNĚ ZACHYTIT DO PSYCHOTRONICKÉ KLECE A ODSTRANIT Z REALITY, KDE SI ZLOČINEC NEVÁŽIL ŽIVOTA A ODEBÍRAL MUČENÍM NEBO ŠOKEM Z MATRIXU FYZICKÁ REALITA.

Silné viry v minulosti sloužily k redukci populace, která byla nezvládnutelná, položila by přírodní koloběhy Matky Země BOHEMIE neb neexistoval zachránce z bídy a žalu a násilí.  Nebyl  žádný program, který by z násilí vyvedl v té době.

Viry pracují v souladu s ABSOLUTNÍM BOŽÍM PLÁNEM, kterým je nirvána pro všechny v celosvětovém pozemském ráji nirvánském. Pokud společnost nesměrovala do budoucnosti tímto směrem, viry odebíraly ty, kteří by trpěli nejvíce a nebo by způsobili globální přírodní či přirozenou společenskou katastrofu.
V ETHERU žádné násilí není a pokud pro člověka není místo, spí v hrobě a čeká na vzkříšení podle zásluh nahoře v etheru nebo dole na zemi fyzická. Jde zpět do dítěte.
Rodíme se znovu a znovu, reinkarnujeme se.
Jak jsem již uvedl,
CORONAVIRUS NENÍ VIRUS, ALE PSYCHOTRONICKÁ ZBRAŇ, KTERÁ NENÍ OD ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA. 
JEDNALO SE O NELEGÁLNÍ VÁLEČNOU METODU JAK PŘEBÍRAT JEDNOTLIVÉ NÁRODNÍ ZEMĚ PSYCHOTRONICKÝM NÁSILÍM JAKO NWO LUFTHAFFE, KTERÉ VYMYSLELI ZLOČINCI.
ŽÁDNÝ VIRUS NENÍ TAKTO AGRESÍVNÍ, NEDĚLÁ PSYCHOTRONICKÉ ELEKTRIZUJÍCÍ JEVY. 
PROTO JSEM JAKO ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA CORONAVIROVÉ ŘÁDĚNÍ PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI ZASTAVIL.
5.6. 2021 se ještě bojuje v Americe, která byla anšlusována pádem dvojčat Světového Obchodního Centra a psychotronická hrůzovláda zde panovala od roku 2001 a předtím fašisté prováděli brutální psychotronické i jiné pokusy na lidech jako v České Republice nebo v Ruské Federaci, Číně a jinde.

Jednalo se o celosvětový problém 

s psychotornickým zločinem.

MATRIX HÁBSOLÚTE AGAPE je živé geniální tělo  NEJSVATĚJŠÍ boží MANŽELKY BOHYNĚ NIRVÁNY VERMÍNY VERVÉNY HERMÉSLÁV, která se rodí jako AUMPERESA BOHEMSKÁ na planetě Zemi BOHEMII přesně 

v prostředku inkarnačního cyklu 45 miliard let od velkého třesku, skrze který se z jiné reality uvádí hmota HÁBSOLÚTE do chaosu, kterému se dává směr psychotronickými klecemi a zdmi, aby se usměrnil pohyb. USMĚRŇUJE SE ENERGETICKÝMI GEOMETRICKY CYKLICKÝMI KLECEMI, aby se nic nemohlo rozbít. 

JSME PERPETUM MOBILE V PERPETUMFLIES.

HÁBSOLÚTE AGAPE má jednu vlastnost. 

Jakmile se o ní nikdo nestará, stárne a rozpadá se a přeje si jako mentální a pocitově emocionální racionální duch věcí znovu obnovu, protože v nic se nudí a bolí jí to, takže pokud se jednou něco vytvoří správně a líbí se to BOHYNI NIRVÁNĚ, tak touží po obnově svého minulého těla v budoucnosti a dostává obrazy jak to má vypadat, neboť žijeme nesmrtelný inkarnační cyklus přeměny těl stále dokola. 

Žijeme svůj inkarnační cyklus znova a znova a pokaždé to musíme vymyslet ZNOVA a pokaždé je to trochu jiné.

Velký třesk nejde naplánovat na detail.

HÁBSOLÚTE AGAPE GARANTUJE NIRVÁNU.

HERMÉS LÁV před vstupem do hermetické MATRIXOVÉ KAABY naprogramoval tělo BOHYNĚ NIRVÁNY tak, jak si přál, a nyní se rozvíjí evolučně a lze do něj zasahovat pouze podle pravidel, která umožňují určité věci. 

V JEHO SVĚTĚ SI MUŽ VEZME KOUSEK HÁBSOLÚTE AGAPE, ZAVŘE SE DO MATRIXOVÉ KAABY A JDE SI VYTVOŘIT CELÝ SVĚT UPROSTŘED KTERÉHO JE JEHO ŽENA A VŠUDE OKOLO JSOU JEJICH DĚTI.

TĚLA SE MĚNÍ, ALE LIDSKÉ TĚLO, KTERÉ JE POSLEDNÍ, SE TVOŘÍ VE TROJICI S MELCHISEDEKEM LÁVEM, JEHO NEJMILOVANĚJŠÍM 4. SYNEM. JEHO MANŽELKA JE JEHO PRVOROZENÁ DCERA BODHÍVA.

Než jsem došli k lidskému tělu, oblékali jsem mnoho jiných těl a nemáme na všechny paměť ihned, Naše historická paměť se otevírá postupně podle toho, co potřebujeme vědět. Žijeme věčně a zkoušeli jsme toho hodně.

Tady na planetě Zemi BOHEMII jsme zakotvili.

Boží mlýny si programujeme sami svými činy pro nirvánu a přáními.

Viry v tom hrají velkou úlohu, neboť přenášejí informace z pocitové flóry člověčí a Matky Země Bohemie, která vydává pocitové frekvence, do říše ether.

Virus vzniká v síťoví etheru. 

Jsou to na počátku prázdné etherické schránky, které se zhmotňují a procházejí realitami skrz naskrz. 
Říše ETHER je naplní pocitovými potřebami Matky Země globálně a vysílá je pracovat do reality fyzická, kde se pohybují síťovím etheru a sedají si na člověka. 
Viry provádějí spojení s pocitovou mikroflórou člověka na kůži, provedou rozkazy, předají informace a podle toho člověku roste pocitová mikroflóra.
Náš organismus se skládá z miliard miliard miniaturních organismů, které každý tvoří naše pocity a emoce vůči světu. 
Viry jim předají informace a vezmou si informace pocitově emocionální a potom se rozpadnou na částečky a vplynou zpět do říše ETHER, kde odevzdají svůj obsah k uvědomění jak se práce povedla.
Pokud člověk potřebuje detoxikaci, onemocní a má čas na to přemýšlet o tom jak žil a jaké měl vztahy. nemoc je od toho, abychom se zastavili a uvědomili si, zda někde neděláme chybu.
Virová choroba potřebuje asi 10 dní na rekonvalescenci a během nich byste měli udělat analýzu dosavadních vztahů.

Planeta Země BOHEMIE je magická telepaticky mluvící planeta.


HERMÉS LÁV AUMJEHOVA A VERMÍNA VERVÉNA HÁBSOLÚTE AGAPE
 na planetě Země BOHEMII spolu vyvádějí potomky kosmické dragodony ve stádiu larva boží člověk, který se líhne jako inteligentní axolotelský hmyz měnící těla až do podoby živorodé larvy boží lidské v realitě fyzická.
Celá přeměna od Velkého třesku až sem trvá 45 miliard let a dalších 45 miliard let máme před sebou již v nirváně bez zločinu, který uzavíráme uvědoměním o tom jak se tvoříme.

VYVÍJÍME SE EVOLUČNĚ A DO TOHO V PLNÉM VĚDOMÍ SVÝCH TALENTŮ A POSLÁNÍ VKLÁDÁME SVÉ STVOŘITELSKÉ ČINY.
HERMÉS LÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU je ABSOLUTNÍ PROGRAMÁTOR MATRIXU.
Může toho hodně měnit ze své řídící věže, ve které je v absolutním bezpečí. Když se něco rozbije, tak zůstávám sám a štvete mě. 
Štvete mě, kdy mi rozbíjíte stvoření.

JSEM KOUZELNÍK 

S LÁSKOU.

PŮJČUJI DO SPRÁVY A VYŽADUJI DODRŽOVÁNÍ ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA, KTERÝ JE VĚČNÝ, A TÍM JE NENÁSILÍ.
Naše realita je energetická. 
Jde o nastavení čidel a jak se vnímáme svými smysly, co je dovoleno vidět, neboť máme mnoho inkarnačních těl. 
Duše lidská je inkarnační stádium andělský mot bez křídel, prostě lítá. Je to etherické průsvitné a průhledné vakuové tělo, ve kterém jsou v D.N.A. uloženy všechny informace o našem životě.
Všechny věci mají duši a lze s nimi komunikovat telepaticky, pokud se správně ladíte. telepatická komunikace se otevírá již dětem, ale vědomá stvořitelská telepatická komunikace se otevírá nejprastarejším duším lidstva po 40. roku života. Ostatní mají základní práva telepaticky komunikovat.

Boží duše po ztrátě schránky, která je jejím oblekem, létá, neboť je nejřidší ze všech dimenzionálních plátů HÁBSOLÚTE, není vidět a je schopna  komunikovat s říší ETHER. Komunikovat s lidmi na zemi fyzické nesmí, ale může je pozorovat nějakou dobu, než je odvelena do říše ETHER, kde dostává nové tělo, pokud je pro ní program. Jinak jde zpět do dítěte a je to spravedlivé, neboť máme jiné stáří inkarnační duše. 

Vyvíjíme se jako spravedlivá společenská pyramida.

Rodí se jak v realitě fyzická, tak v realitě ether do roboticky se vyvíjejících schránek, které jsou program, nechává se jako tabula rasa formovat momentální společností a jejími pravidly a chybami a vyroste do vyššího vědomí, co má dělat, aby planeta Země BOHEMIE byla věčná a ona také jako duše. 
Na zemi máme životnost kolem 250 let průměrně a v etheru máme životnost až 1000 let a rodíme se znova tam, kam příslušíme, a jsme to zase my, až se probudíme do vyššího vědomí po 40. roce života, někdy i dříve.

Naším cílem je sloužit nirváně. 

To je stav absolutní blaženosti pro všechny ve všech vztazích, na které má každá duše lidská a duše všehobytí nárok podle ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. 
Z naší reality není kam utéct, jsme věčný duch a hledáme si svoje místo v matrixu, na kterém jsme nejšťastnější na světě. 
Na každém rozhodnutí záleží. 
HÁBSOLÚTE AGAPE skrze BOŽÍ MLÝNY L'MURTENET, který se programuje, plní přání těm, co mají nárok, a všem, co je nepostihla vendeta za hřích, kterou si udělujeme vzájemně. 
Strážní duchové jsou naši příbuzní a přátelé, kteří si vysloužili věčnost jako duše. Máme příslušnost k poslání v BOŽÍM TĚLE, hledáme utováním světy říši, která je naše domovská, a než ji najdeme, tak putujeme stále zpět do dítěte na fyzickou zemi vysloužit si svoje genetické kvalifikace. Patříme v božím těle někam, kde to ještě nebylo vytvořeno A MÁME SVOJE MÍSTO NAJÍT.

Zločince na sobě jsme povinováni oznámit a dohlídnout na to, že neběhá na svobodě a neprzní ostatní. 
Když to nestihneme v realitě fyzické, musíme vypovědět před inkarnačním soudem v etheru a pracovat na záchytu zločince odtud. 
Zločinec se dostává před INKARNAČNÍ SOUD v psychotronické detenci a nemá nárok lítat jako duše andělská kolem planety země BOHEMIE, aby ji mohl vidět z globálního hlediska a uvědomit si její krásu a genialitu. 
Duše, která nedosáhla věčnosti ve svém poslání, vypoví před soudem a jde zpět do dítěte a pokud ještě není na řadě, tak spí a rozplyne se. 

Jsme dva světy, které se prolínají a splývají.
Duch boží splývá s rodícím se tělem a přebírá ho vědomě jako duše, která roste do svého vědomí.
Převlékáme schránky a pokud víme jak na to, tak po 40 letech se nám na meditacíh otevírá pameť historická a uvědomujeme si, kdo jsme byli v minulých inkarnacích. Náš inkarnační cyklus je 90 miliard let našich nyní v průměru, neboť v průběhu evoluce naší matečné planety a společnosti se mění otáčky Matky Země a čas není lineární.

©