STANOVISKO STVOŘITELE LIDSTVA NA NOŠENÍ ROUŠEK PROTI PSYCHOTRONICKÉ PUMĚ ZVANÉ LSTIVĚ CORONAVIRUS

"UŽ JSEM VIDĚL HODNĚ BLBOSTÍ, ALE TOHLE JE SUPERBLBOST." www.ukoncenicoronavirovekrize.cz/noseni-rousek/

CORONAVIROVÁ ROUŠKA

Coronavirus je psychotronická puma, která se váže na čipy v hygienických prostředcích a na čipy v potravinách a na toxické látky. 
Virus to není jak jsme si již řekli.
Nacházíte jej jako sezónní diagnostickou záležitost UNIVERZA HÁBSOLÚTE AGAPE, ve kterém se nacházíte. Je to běžná součást matrixu. 
Viry jsou všude a provádějí svoji práci pro vás jako přenašeče a aktivátory informací pro BOŽÍ MLÝNY mezi říší ETHER a ŘÍŠÍ FYZICKÁ.
Nesouvisí s projevy těla, která pociťují lidé, kterým byla nastřelena psychotronická puma způsobující elektrizující jevy v těle, zejména pak v hlavě a krku i plicích a nohách.

JE NUTNÉ PŘESTAT ROUŠKY NOSIT.

ničemu nepomáhají a zhoršují zdravotní stav obyvatel, s čímž tak nějak fašistická LUFTHAFFE počítala.

Uvědomuji vás, že jsem si udělal analýzu všech roušek a respirátorů, které se prodávají, a jsou jedovaté pro plicní činnost. Způsobují drobné embolické stavy, jsou napuštěné látkami, které těkají a leptají plicní sklípky. Pokud je desinfikujete, je to horší. Někteří lidé na to používají ozón, ten je superjedovatý pro krev, vznikají po něm krevní embolie.
Lidé vyhazují za roušky peníze, stejně tak za testy a očkování, které je superjedovaté. 
Je čipované a jsou v něm látky proti MATRIXOVÝM PRAVIDLŮM (ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU).
ROUŠKA ČLOVĚKU VRACÍ CO2, KTERÝ VYDECHUJE A SNIŽUJE MU OBSAH KYSLÍKU VE TKÁNÍCH A PŘINÁŠÍ MU ŠKODLIVINY Z ROUŠKY A Z JEHO VLASTNÍCH VÝDECHŮ. 
Rouška zvyšuje riziko rakoviny v nedokrvených částech těla.
Rouška zvyšuje riziko embolie a trombózy, infarktu a mrtvice.
Tím, že ji lidé mají na obličeji a tlačí je, se snižuje soustředění, vnímání, rychlost uvědomění a mnozí unavení lidé mohou mít snížený úsudek, horší intuici, horší postřeh a celkově se zvyšuje jejich únava.
ZHORŠUJE SE VAŠE DETOXIKACE, ZEJMÉNA Z PRŮDUŠEK A PLIC A BUDE TO ZPŮSOBOVAT SILNÉ LARYNGITIDY A ZÁNĚTY PRŮDUŠEK A PLIC, ZEJMÉNA U DĚTÍ A STARŠÍCH OBČANŮ, POKUD ROUŠKY NESUNDÁTE.

Zdravotníci a úředníci a jiní zaměstnanci jako prodavači, kteří více jak rok pracují v rouškách, by se měli ozdravit v solných jeskyních bez roušek alespoň 1x týdně 10x za sebou.


Sundejte roušky a uvědomte si, že jste byli podvedeni a že na vaší neznalosti matrixových pravidel vydělala psychotronická toxická mafie, kterou je třeba svrhnout mentálně celonárodně jednou provždy a začít se léčit správně.

NENECHTE DÁLE STÁT PŘIVÁDĚT CU GRUNT NESMYSLY, KTERÉ JSOU ÚTOKEM NA VAŠE NÁRODNÍ STÁTY, NA VAŠI INTEGRITU NÁRODNÍ, NA VAŠE VĚDOMÍ A INTELIGENCI.
Každá lež vám snižuje životnost a intuici a správné instinkty. 
Pravdou o vás a vašem světě jak funguje se řídí vaše fyziologické procesy a pokud žijete ve lži, snižujete si věk a perspktivu.

Neubližuejte si lží.

CHCETE SE NECHAT MANIPULOVAT LHÁŘI, KTEŘÍ SE BAVÍ VAŠÍ HLOUPOSTÍ A PŘIŽIVUJÍ SE NA VÁS FINANČNĚ?
CHCETE SE NECHAT STÁLE DĚSIT?
CHCETE, ABY VÁS LHÁŘI OMEZOVALI NA POHYBU A MOŽNOSTECH?
CHCETE, ABY VÁM ODEBÍRALI ŽIVOTNÍ VÝHODY A PRODÁVALI VÁM NEPOTŘEBNÉ JEDOVATÉ ZBOŽÍ?
CHCETE, ABY VÁS PENALIZOVALI ZA NEUPOSLECHNUTÍ NESMYSLŮ?
NEBO SE CHCETE UČIT OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA DLOUHOVĚKOSTI?

Uvědomujeme vás, že jsme za vás všechny psychotronické zbraně zničili a nemohou vás již ohrožovat.