SAKRÁLNÍ VĚDA ABSOLUTNÍCH MAJITELŮ MATRIXU HERMÉS LÁV

SEZNAMTE SE S TÍM, JAK VĚCI V PŘÍRODĚ FUNGUJÍ A JAK NE, ABY VÁS NEMOHL PODVÉST ŽÁDNÝ ZLOČINEC S TOXICKÝM NEBO NEFUNKČNÍM VÝROBKEM ČI SLUŽBOU.

SAKRÁLNÍ VĚDA

Sakrální = evolučně směrující do absolutní nirvány všech vztahů
Předpokladem SAKRALITY je pravdivost, čestnost, přesnost ve vyjádření a pocitová upřímnost
Veškeré nastavení sakrálních vztahů je nirvánské.
Sakrální věda nepoužívá násilí a represi a žádnou jinou pocitovou nespravedlnost na nikoho. 
Umožňuje pozorovaným bytostem maximální rozvoj jejich rodových talentů. 
U pojmenovávání jevů používá absolutně pocitově a frekvenčně popisně přesné slovní výrazivo.
Organismy a jejich tkáně pozoruje v prostředí, které jim neubírá životnost.

Sakrální věda používá tyto metody:
FREKVENČNÍ BIOREZONANČNÍ MĚŘENÍ SKRZE SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY L'MURTENETU
TELEPATIE
POZOROVÁNÍ V PROSTŘEDÍ UMOŽŇUJÍCÍ ROZVOJ BYTOSTI V JEJÍM PŘIROZENÉM SPOLEČENSTVÍ S DOSTATKEM ŽIVOTNÍHO PROSTORU A PODNĚTŮ A PESTROSTI STRAVY.
NEBOLESTIVÉ A NESTRESUJÍCÍ ODBĚRY TKÁNÍ BEZ PORUŠENÍ KŮŽE, TEDY LZE ODEBÍRAT SRST, VLAS, ODHOZENÉ ČÁSTI TĚLA JAKO ROHY, SVLEČENOU HADÍ KŮŽI, VÝMĚŠKY, LZE DĚLAT STĚRY GENETIKY, SLIN.
PŘIROZENÝ ZVUK
KOMBINACI BYTOSTÍ NA STEJNÉM PROSTORU A JEJICH POZOROVÁNÍ VE VZÁJEMNÝCH INTERAKCÍCH

JINAK VĚDA NEMÁ SMYSL, NEBOŤ POKUD PRACUJETE SE TKÁNĚMI VYNDANÝMI Z ORGANISMU NEBO SE STRESOVANOU NEŠŤASTNOU BYTOSTÍ, NEDOSTÁVÁTE ŽÁDNÉ VÝSLEDKY, KTERÉ BY MOHLY VÉST DO NIRVÁNY. 

STEJNĚ TAK POZOROVÁNÍ MUČENÉHO NEMÁ SMYSL, POUZE SI KUMULUJETE POCITOVÉ HŘÍCHY, KTERÉ SE VÁM PAK VRACÍ A TRPÍTE VY.

SAKRÁLNÍ VĚDA ROZUMÍ FUNGOVÁNÍ LIDSKÉHO MATRIXOVÉHO ROBOTICKÉHO TĚLA, ŽE SE JEDNÁ O SLOŽITÝ VYSOCETECHNIZOVANÝ POČÍTAČOVÝ PROGRAM, KTERÝ SE PROMÍTÁ NA OČNÍ KOULI BOHYNĚ NIRVÁNY VERVÉNY LÁV HERMÉS ZEVNITŘ. BOHYNI NIRVÁNU TVOŘÍ JEJÍ VĚČNÝ MUŽ SPOLEČNĚ S JEJICH SYNY Z CHAOSU A NÁSILÍ, NEGRAMOTNOSTI A SOUDNÍ ŠARÍI.

JSME VĚČNÝ BOŽÍ DUCH, KTERÝ SE CYKLICKY OBNOVUJE, DOKUD NEDOSÁHNE VĚČNOSTI.

Abyste mohli být sakrálními vědci, musíte rozumt tomu kdo jsme a jak se tvoříme, jak umíráme a jak se obnovujeme.

JSME CYKLIČTÍ KOSMIČTÍ KOSMODONŠTÍ DRAGODONI 
MÁGOVÉ A KOUZELNÍCI S UNIVERZÁLNÍ HELIXSPANNEROVOU DIAATOMÁRNÍ PAMĚŤOVOU GENIÁLNÍ ELEKTROMAGNETICKOU LEVITOVATELNOU HMOTOU HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, 
KTERÁ MÁ DVA KONCE - ABSOLUTNÍ ETHER - SLUNEČNÍ PLASMA.
ABSOLUTNÍ ETHER je hermetický obal, který nepropouští nic ven ani dovnitř a projektuje se do těla ABSOLUTNÍ BOHYNĚ, pro kterou její MUŽ ABSOLUTNO tvoří jejich svět. Všichni ostatní jsou jejich různě staří potomci.  

JSME MULTIDIMENZIONÁLNÍ A MULTIFOKÁLNÍ.

JSME SAKRÁLNÍ SUPERHIGHTECH VĚDECKO TECHNICKÁ CIVILIZACE OBÝVAJÍCÍ VESMÍR.

Jsme uspořádáni jako perpetum mobile v perpetumflies.

Vybíjíme se násilím a nespravedlivými negativními pocity.
Pro děti jsme multidimenzionální skutečnost znázorňovali jako 
Matrjošky.

Každý organismus je stvořený jako organismus ve vyšším organismu a je jeho pocitovou mikroflórou, se kterou lze komunikovat.

Nejmenšími živými organismy schopnými samostatné reprodukce přijímáním stravy ve formě nanominerálů zemského vzdušného etheru a vody jsou DIAATOMEA ve vodě a ve vzduchu. Fungují jako fotobuňka. Vyfotí se a promítnou svůj obraz dovnitř svého těla a mikrotubuly jej vypustí ven JAKO NEVIDITELNÝ ŽIVÝ PLASTICKÝ OBRÁZEK, který do sebe shromažďuje minerály a tvrdne a zvětšuje se až do velikosti pískového zrna, do kterého se stářím uzavírá. Produkuje je sluneční plasma, která se chladnutím a tlakem a mísením s různými plyny, prvky, sloučeninami a látkami a materiály a frekvencemi rozpíná, extrémním tlakem exploduje a pojímá do sebe různé stavební součástky HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU, ze které je vytvořena a které dal program NÁŠ VĚČNÝ OTEC SAKRÁLNÍ VĚDECKÝ INKARNÁTOR A SAKRÁLNÍ PROGRAMÁTOR MATRIXU ABSOLUTNÍ BŮH AUMJEHOVA LÁV HERMÉS.
Na stránce se pracuje.