ZASTAVENÍ PSYCHOTRONICKÉHO CORONAVIRU VÁLEČNÉ FAŠISTICKÉ LUFTHAFFE

Jak zastavit psychotronickou PUMU. www.ukoncenicoronavirovekrize.cz/zastaveni-coronaviru/

©

Jakmile vám začnou psychotronické elektrizující jevy, osprchujte se studenou vodou.

ZASTAVTE CORONAVIRUS

UVĚDOMĚNÍ PRAVDY PRAVD

JAK LZE ZASTAVIT CORONAVIRUS.

Coronavirus není virus.

Vznikl v hlavách fašisticko ariánské psychotronické válečné LUFTHAFFE, která chtěla přebrat vládu nad planetou zemí psychotronickým sadismem.

www.psychotronickavalka.cz

Fašisté jej používají jako záminku pro zastavení ropné a populační krize, se kterou si nevěděli rady a původně nechtěli, aby zkrachovaly vyspělé technické civilizace. Proto na údajný coronavirus měly zemřít pouze určité složky populace. Nestalo se tak, neboť z druhé strany jsme byli jako lidstvo zachraňováni PANACEJSKOU INKARNAČNÍ SUBPLASMOVOU ARMÁDOU ETHERU I POZEMSKOU.

ČESKÁ REPUBLLIKA MĚLA BÝT PŘEBRÁNA ANŠLUSEM, COŽ NEVYŠLO, NEBOŤ SE PROTI FAŠISMU ZFORMOVAL V ETHERU, V ZAHRANIČÍ POZEMSKÉM I DOMA V ZEMI ČESKÉ SILNÝ PROTIFAŠISTICKÝ PROTIPSYCHOTRONICKÝ ODBOJ.

Byla takto anšlusována, protože její obyvatelstvo bylo používáno několik desetiletí na psychotronické pokusy na lidech a měly se o tom smazat všechny důkazy. Mělo to ještě více důvodů, o kterých se dočtet na našich webech. Češi jsou nejprastarejší lidský rod s nejdelšími genetickými liniemi světa.

Zatím nejrozsáhleší veřejné svědectví o psychotronickém mučení jak fungovalo, vydali zatím dva lidé a můžete si je přečíst zde:

www.katerinakonradova.com/svedectvi-o-psychotronickem-muceni/

www.inkarnacnisoud.com/zivotni-pribeh-melchisedeka-lava/

Coronavirus je fašistická psychotronická puma,

která dělá v organismu rotyku a způsobuje psychotronické elektrické jevy, které vypadají jako silná virová pichlavá choroba. Probouzí v organismu obranné reakce podobné zánětům a zahlenění, dělá bolesti, zvýšené teploty až horečky a budí pocitovou mikroflóru, která je patogenní, neboť mutuje na agresívní běžnými prostředky neléčitelé formy.

Je to nebezpečné z hlediska vzniku nových D.N.A. virů a bakterií i parazitů vyšší formy, neboť nikdy nevíte co v těle elektrizující střela udělá. Každé tělo je jiné a některé patogeny jsou silně nakažlivé, pokud mají lidé stejné pocity, například strádání, žal, beznaděj.

Není možné jen tak elektricky upravovat jakékoli tělo Matky Země beztrestně.

Psychotronickou pumu je nutné převibrovat frekvenčně,

jinak "coronavirus" není možné zastavit celosvětově nijak jinak, než uvádíme na webu.

Má několik fází a aktivují jej toxické látky a toxické frekvence v domácnostech, které fašistická LUFTHAFFE DOVEZLA NA NAŠE ÚZEMÍ.

Coronavirovou krizi drží v šachu naši předci v říši ETHER, zejména pak MELCHISEDEKOVA DIMENZE a DIMENZE SVAROHA AUM a JEHOSHUY SVAROGA. Jedná se o říše našich předků v ETHERU, pozemskými zbraněmi nebylo možné dosáhnout vítězství, neboť není dostatek vyrobených zbraní ani jejich síla nebyla dostatečná. 

Psychotronictí zločinci byli značně napřed před pozemskými zachránci.

NYNÍ (15.4. 2021) SI V ČESKÉ REPUBLICE VYŘIZUJÍ MEZI SEBOU ÚČTY PSYCHOTRONICKÉ GANGY A VYBUCHUJÍ FAULPLASMOVANÉ DOMY, DÁVAJÍ SI NA OKNA ROZPÍNAVOU LÁTKU, KTERÁ VYBUCHUJE PO NĚJAKÉ DOBĚ EXPOZICE. NENÍ PROTI TOMU OBRANA, POUZE SE MODLIT, ABY TOHO NECHALI A NEBO ABY JE DIMENZE ANDĚLSKÁ POPRAVILA. PŘEJTE SI, ABY SKONČILI, JSME OSVOBOZOVÁNI A JEJICH SÍŤ 5G NEFUNGUJE. STŘÍLEJÍ ZBRANĚMI DO ELEKTRICKÉHO PROUDU, KTERÉ MAJÍ URYCHLOVAČE. TYTO ZBRANĚ JSOU POPRAVOVÁNY NA FUNKCI A JIŽ TO VŠECHNO KONČÍ. 

UVĚDOMTE SI, ŽE STŘELBA PSYCHOTRONICKÝMI ZBRANĚMI PRAKTICKY NENÍ VIDĚT, MŮŽETE VIDĚT ZÁBLESK SVĚTLA TROCHU A CÍTIT JAK VSTUPUJE STŘELA DO TĚLA JENOM NĚKDY, JAK U KTERÉ STŘELY, NĚKTERÉ ŠTÍPOU, PÁLÍ, BOLÍ JAKO STŘELA, JINÉ SE ROZVÍJEJÍ V PSYCHOTRONICKÝ PROGRAM, KTERÝ MŮŽE TĚLO UDUSIT NEBO USPAT, JINÉ BOLÍ JAKO OD STŘELNÉ ZBRANĚ, JEŠTĚ JINÉ VÍCE JAK COKOLI ZNÁMÉHO. ROZVÍJEJÍ V ORGANISMU SVŮJ ÚČINEK NA TKÁNĚ A ORGÁNY. NEJČASTĚJI SVÍRAJÍ VELKÝM TLAKEM, DUSÍ A SUFOKUJÍ ORGÁNY, KTERÉ ZTRÁCEJÍ SVOJE SCHOPNOSTI FUNGOVAT. DÁVAJÍ ELEKTRIZUJÍCÍ JEVY.

FAŠISTÉ V NAŠÍ ZEMI VYROBILI MUČENÍM Z NAŠICH OBČANŮ PSYCHOTRONICKÉ KATY A CELÉ KLANY S PSYCHOTRONICKÝMI DOUPATY, ČTVRTĚMI A MUČÍRNAMI. BOJOVALI O MOC MEZI SEBOU V DOMNĚNÍ, ŽE BY JE TADY ZAHRANIČNÍ FAŠISTÉ MEZI SEBOU PONECHALI. MĚLI V ÚMYSLU JE NA KONCI VŠECHNY POPRAVIT. MY JE ZACHRAŇUJEME.

Pro planetu Zemi bylo výhodné zastavit leteckou i mezinárodní dopravu kvůli ropné krizi, takže ponecháme roušky ještě chvilku a omezení pohybu a cestování. 

Zredukovat populaci je také nutné, ale ne tak jak chtěli fašisté. 

Vyhlásíme sakrální celibát.

Fašisté chtěli vyvražďovat nejdelší nejprastarejší nejmetropolitnější genetické linie světa rodu Svaroh hlavně, kterých je více jak 2 miliardy, a které se ponejvíce nacházejí v České Republice, v Ruské Federaci a ve Slovanských zemích, ale i na západě Evropy i v Americe, kam byly zavlečeny násilím od roku 200 n.l., kdy bylo Germány zničeno CÍSAŘSTVÍ SVAROH = NEBESKÝ. To je nežádoucí, neboť tyto genetické linie, od některých ostatních linií rodových starší až o 6000 - 8000 roků své historie v tělech lidských, uchovávají ve svém vědomí, které se má probouzet TAJEMSTVÍ NEJSVATĚJŠÍHO GRÁLU LIDSKÉHO TĚLA, PLANETY ZEMĚ BOHEMIE A VESMÍRU VESMÍRŮ.

PSYCHOTRONICKOU PUMU BĚŽNÝ OBČAN NEODSUFOKUJE, POTŘEBUJE POMOC ŘÍŠE ETHER NA MODLITBÁCH. ANDĚLÉ ZACHRAŇUJÍ TY, CO MAJÍ NÁROK, KTERÝ SI VYDOBYLI SVÝM PŘEDCHOZÍM CHOVÁNÍM A ČINY PRO NIRVÁNU.

PSYCHOTRONICKÉ STŘELY, které fašisté nastřelovali do zad a do hlavy obyvatelstvu v mnoha zemích zejména v noci, neboť kontakt střely s tělem lehce štípnul, takže tak, aby to lidé nepoznali, andělé odsufokovali u těch, kteří mají nárok na přežití v důsledku svých předešlých dobrých skutků pro nirvánu. Aby se virus neaktivoval znovu, musí vytvrávat v dobrých skutcích a nepáchat hříchy proti ABSOLUTNÍMU BOŽÍMU ZÁKONU, který se bude nyní v nejbližších měsících a letech předávat, 

neboť psychotronická puma, která je frekvenčně urychlená, má velikou sílu se znovuaktivovat. 

JEDNÁ SE O PSYCHOTRONICKÝ MUČÍCÍ PROGRAM BEROUCÍ DO HROBU POMĚRNĚ BRUTÁLNĚ SADISTICKY.

Odsufokovaní mají pouze mírné projevy jako je silnější nebo slabší chřipka a nebo žádné.

Ostatní trpí opravdu psychotronickými jevy a lze jim pomoci pouze uvědomělým zacházením jak lze takovou střelu odsufokovat.

Psychotronickou pumu, která vypadá jako virus, lze zastavit jedině psychotronicky antifrekvenčním programem.

Zbraně LUFTHAFFE byly všechny deaktivovány, nyní bude mít trvalý smysl řešení pro nemocnice, kterým je matrixová hudba a další opatření, která uvádíme zde dále.

Pomáhá extra hlasitá kombinace matrixové hudby laděné na 432Hz LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY hranou dohromady s matrixovou hudbou ÓM CHANTING 432Hz od MEDITATIVE MIND co nejvíce nahlas.

www.telepatickakomunikace32Hz.cz

Obě hudby byly nakódovány do matrixu ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA AUMJEHOVA LÁVEM HERMÉSEM HÁBEM SOLÚTEM AGAPE MELCHISEDEKLÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM AILAVYOU A ABSOLUTNÍM BOHEM LIDSTVA MELCHISEDEKEM LÁVEM AUMDONEM AUMMORDOREM HÁBSOLÚTE AGAPE AILAVYOU a jejich vyvolenou ženou VERVÉNOU LÁV HERMÉS BODHÍVOU NIRVÁNOU HÁBSOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU KATEŘINOU ELISABETH CHMELÍK ČESKOU.

©

NA PSYCHOTRONICKOU IMITACI VIRU FUNGUJE ZEJMÉNA HORKÉ.

HORKÉ OBKLADY SUCHÉHO TEPLA, TEDY NAŽEHLIT UTĚRKU A PŘIKLÁDAT TRPĚLIVĚ NA UŠI (NESPALTE SE) STŘÍDAVĚ A NECHAT PSYCHOTRONICKÉ STŘELY, KTERÉ JSOU TERMÍNOVANÉ, A SPOUŠTÍ SE U KAŽDÉHO JINAK, VYSTŘÍLET.

PÍT HORKÉ NÁPOJE.

DEJTE SI HORKOU ALKALICKOU KOUPEL.

PIJTE STUDENÉ MLÉKO A PRESSO KÁVU LOK A LOK STŘÍDAVĚ, HORKÉ A STUDENÉ, A PROBUBLEJTE V ÚSTECH. POKUD SE SLINA OKYSELÍ NEPŘÍJEMNĚ, VYPLIVUJTE. KYSELÉ SLINY PLIVEJTE VEN.

Pomáhají horké lávové kameny přikládat na bolavá místa a studené bílé kameny střídat.

PSYCHOTRONICKÁ PUMA JE ELEKTRICKÁ URYCHLENÁ FAULPLASMOVÁ STŘELA, KTERÁ JE MAGNETICKÁ. POKUD ZMATETE JEJÍ MAGNETISMUS A ELEKTRIKU, VYSTŘÍLÍ SE.

POMŮŽE VÁM, KDYŽ SI DÁTE SLOVNÍ PROGRAM, ŽE SE ZACHRÁNÍTE, TEDY PŘÁNÍ A MODLITBU, KTEROU BUDETE NAHLAS OPAKOVAT A NAPÍŠETE SI JI. ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA VĚČNÉHO OTEC OSLOVUJTE VZNEŠENÝ BOŽE AUMJEHOVO, VĚČNÝ OTČE LÁVE HERMÉSI HÁBE SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEKULÁVE AUMDONE AUMMORDORE AILAVYOU. UŽ PŘI UCTIVÉM POKORNÉM VYSLOVENÍ JMÉNA BOŽÍHO SE LÉČÍTE.

ZKUSTE SOLUX NA UŠI OBĚ STŘÍDAVĚ S MÍRNĚ OTEVŘENÝMI ÚSTY.

Zkuste podložku Ametyst Biomat na maximum a prohřát se do propocení.

MŮŽETE SE OBLOŽIT ŠUNGITY, BÍLÝMI KAMENY A VĚTRAT PRŮVANEM. ZVYŠTE SI TĚLESNOU TEPLOTU, HODNĚ SE VYPOŤTE. NIC MOC JINÉHO NA TO NEFUNGUJE KROMĚ HORKÉHO A MODLITEB, ABY VÁM POMOHLI ANDĚLÉ Z ŘÍŠE ETHER, KTEŘÍ MOHOU STŘELY ODEBÍRAT, POKUD JIM JDETE NAPROTI S HORKÝMI OBKLADY.

POKUD VÁS BOLÍ UŠI, DUTINY, MANDLE, INHALUJTE HORKOU PÁRU, DÁVEJTE SI ETERICKÉ OLEJE DO UŠÍ A DUTIN A NAMASÍRUJTE SI SVALY V ÚSTECH, ABY NEBYLY V KŘEČI.

ROZVOLNĚTE SI MASÁŽÍ V ÚSTECH NA STRANÁCH ČELIST.

NECHTE SI NAMASÍROVAT ŠÍJI HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY.

DALŠÍ CORONAVIROVOU PSYCHOTRONICKOU PUMU JIŽ NEJDE STŘELIT, DESINTEGROVALI JSME FAŠISTŮM ZBRANĚ.

PIJTE VODU Z BROUŠENÉHO SKLA A OMÝVEJTE KŘIŠŤÁLOVOU SKLENICI ZVENKU A ZEVNITŘ VŽDY PŘED POUŽITÍM.

Musíte na vzduch a prolévat se křišťálovou vodou a horkými nápoji.

Uvědomte se, bylo nastřeleno smrtelně většina lidí.

Oběti, které zažily na sobě tento sadismus, budou rozsáhle svědčit v médiích.

VĚTŠINA LIDÍ NAŠICH BUDE ZACHRÁNĚNA. NEBOJTE SE.

FAŠISTÉ PROVEDLI NĚKOLIK ÚTOKŮ NA NAŠI VLAST, NA SYSTÉMY DRŽÍCÍ STÁT POHROMADĚ, NA OBYVATELSTVO, NA MATKU ZEMI POD NÁMI, NA BOŽÍ ZAPISOVATELKU A NA STVOŘITELSKÉ KOMPLEXY PRÁHČEŠČŤ POD ČESKOU REPUBLIKOU V HLOUBCE CCA 150M, A TO I NA VYSÍLAČKU MELCHISEDEK L'MURTENETU, KTERÁ NÁS DRŽÍ SKRZE DRUŽICI MELCHISEDEK L'MORTE NA OBĚŽNÉ DRÁZE KOLEM SLUNCE. PROVEDLI POKUS O SUFOKACE ČESKÉ ZEMĚ

www.florabohemska.cz/budovani-zavlah/

A POKUS O POKLES ŘÍČNÍ VODY O 3 - 5 METRŮ A O ODVODNĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY A TÍM I EVROPY, S ČÍMŽ NEPOČÍTALI. CHTĚLI FAULPLASMOVĚ DETONOVAT MNOHÉ NAŠE DOMY, COŽ NYNÍ PROBÍHÁ ZVUKOVÝMI BLASTY, JE TO VÁLKA GANGŮ, A MUČIT NAŠE OBYVATELE. TOXICKY ZASVINILI NAŠI ZEMI, BUDEME ODKRÝVAT JEJICH FAŠISTICKÉ PSYCHOTRONICKÉ PODZEMNÍ KUTLOCHY A VYČÍSLÍME JIM ŠKODY ZA ZNIČENÉ A MUČENÉ ŽIVOTY A ZNIČENÉ DOMÁCNOSTI, ZNIČENOU EKONOMIKU, ZNIČENÉ JÍDLO A VĚCI, KTERÉ ROZKRADLI, ZNIČENÉ FIRMY A UKRADENÉ NÁPADY.

BUDEME JAKO ABSOLUTNÍ DUCHOVNÍ LIDSTVA ROVNAT VZTAHY, NA ČEMŽ PRACUJEME DLOUHODOBĚ. NEJPRVE SE MUSEL ROZKRÝT VEŠKERÝ ZLOČIN, ČEHO JE VLASTNĚ SCHOPEN.

Velice brzy se uvidíme v médiích. Poté, co padnou zločinci BOŽÍ RUKOU do rukou zachránců.

Pardon za chyby na našich webech, ale nestíháme moc opravovat.

©